Monday 30 November 2015

సింహంగారి భార్య :: డా. జి వి పూర్ణచందు

సింహంగారి భార్య

డా. జి వి పూర్ణచందు

“అగ్నిని నూరేండ్లు అర్చన సల్పియును
అర్చకుండీల్గడే యందు దాబడిన”


“వందేళ్ళపాటు అగ్నిని అర్చించినంత మాత్రాన అర్చకుడు పొరబాటున ఆ అగ్నిలో పడితే మాడి, మసి కాకుండా ఉంటాడా?” అనేది ప్రశ్న. దేని స్వభావం దానిది. కాలే గుణం అగ్నిది. అర్చించే గుణం మనిషిది. కాల్చే ముందు “అయ్యో వీడు నన్ను పూజిస్తున్నాడుగా...అనే మీమాంస అగ్నికి ఉండదు. మనిషీ అంతే! పొరబాటున పట్టుకుంటే కాలకుండా ఉంటుందని అగ్నిని అర్చించటం లేదు. స్వభావం తెలుసుకుని మసలు కోవటంలో యుక్తి ఉంది. అది అగ్నికి లేదు. మనిషికి ఉంది. మనిషి ఆ యుక్తిని ఎవ్త మేర ఉపయోగించ గలుగుతున్నాడో సందేహమే!

“సింహానికి బానిసలా సేవ చేయటాన్ని దేనికి కోరుకున్నావు...” అని సివంగిని అడిగితే అది గొప్ప లోక సత్యాన్ని చెప్తుంది. సింహం తిని వదిలిన మాంసాన్ని నేను తింటున్నాను. కష్టపడి వేటాడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. సింహం శౌర్యప్రతాపాల ఆశ్రయంలో ఉంటున్నాను. అదే నాకు, నా పిల్లలకూ రక్ష....” అంటుంది. “అంత విశ్వాస పాత్రంగా సింహానికి సేవ చేస్తున్నావు గానీ, దానికి దగ్గరగా తిరక్కుండా దూరం దూరంగా ఉంటావేమిటీ?” అనడిగితే సివంగి ఈ ద్విపద చెప్తుంది... “అగ్నిని నూరేండ్లు అర్చన సల్పియును/అర్చకుండీల్గడే యందు దాబడిన” అని! 

సింహం ఎంత మొగుడైనా, వాడికి ఎంత సేవ చేసినా వాడి కోపాగ్నికి అబల బలికాక తప్పదు. లోకంలో మగాళ్ళంతా ఇంట్లో సింహాలై గర్జిస్తారు. అందుకే ఇల్లాళ్ళు ఈ సివంగిలా తమ జాగ్రత్తలో తాము అంటీ ముట్టనట్టు ఉంటారన్నమాట.

ఈ ద్విపద సౌదీ దేశానికి చెందిన ఒక మహాకవి వ్రాసిన “గులిస్తాన్” అనే పారసీ కావ్యానికి కవికోకిల దువ్వూరి రామిరెడ్డి “గులాబీ తోట” పేరుతో చేసిన అనువాద్ కావ్యంలోది. వచనం, పద్యం, వ్యాఖ్యానం మిశ్రమంగా ఈ కావ్యం సాగుతుంది. కొండంత లోక వ్యవహారాల్ని చిన్నచిన్న సాదృశాలతో వివరించిన ప్రయత్నం ఇది. 

“ఇంతటి ప్రాఙ్ఞత ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నావని లక్మాను అనే ఙ్ఞాని నడిగితే, “గుడ్డివాణ్ణి చూసి! ఎందుకంటే అంధుడు నేల తడువుకోకుండా కాలు పెట్టడు కాబట్టి” అని సమాధానం చెప్తాడు. ఇలాంటి అపూర్వ సాదృశాలు, కవితలు, కథలు, పూర్వ కాలపు సౌదీ రాజుల స్వభావాలు అన్నింటినీ గుదిగుచ్చిన గులాబీలమాల ఈ “గులాబీ తోట”పుస్తకం. ఇందులో ప్రతి అంశం చాలా ఉత్సాహకరంగానూ, నేటి సమాజానికి అన్వయించేదిగానూ ఉంటుంది. మచ్చుకు కొన్ని చూద్దాం

ఒక రాజుగారు అన్యాయంగా శిక్ష వేశాడని ఓ విదేశీ ఖైదీ తనభాషలో రాజుని తిట్టటం మొదలెట్టాడు. వాడి మాటలకు అర్ధం ఏమిటని రాజు అడిగాడు. మంత్రుల్లో ఒకడు లేచి “ప్రభూ! దీనుల్ని కనికరించే వాణ్ణి దేవుడు కరుణిస్తాడని అంటున్నాడు” అని చెప్పాడు. ఈ మంత్రికి విరోధి అయిన మరో మంత్రి లేచి, అదంతా అబడ్ఢం అంటూ, ఆ ఖైదీ ప్రభువుని ఏమేం తిట్టాడో అవన్నీ బిగ్గరగా చెప్పేశాడు. అప్పుడు రాజు అంటాడు... “ఆ మంత్రి చెప్పిన అబద్ధమే నువ్వు చెప్పిన నిజం కన్నా నన్ను ఎక్కువ సంతోష పెట్టింది. ఆ అబద్ధం మంచి ఉద్ధేశంతో. నీ నిజం అతని మీద అసూయతో...” అని!.

“ఓ అమాయకుడికి అందమైన అమ్మాయినిచ్చి రహస్య మందిరంలో సమస్త సౌకర్యాలూ కల్పించి తలుపులు వేసి ఏకాంతం కలిగించారనుకుందాం. పళ్ళు పుష్కలంగా కాసిన తోటకు కాపలాదారుడు లేనట్టు అంతా అనుకూలంగా ఉన్న ఆ పరిస్థితుల్లో అతను తన బుద్ధి బలంతో చిత్త చాంచల్యానికి లోను కాకుండా తనను తాను రక్షించుకోగలడా?” అని అడుగుతాడు రాజు. దానికి ఓ పండితుడి జవాబు: “ఒకవేళ అతను కామోద్రేకం నుండి తప్పించుకున్నా పరనిందా పరాయణుల నుండి తనను తాను కాపాడుకోలేడుకదా! సాధ్యమౌ దనమతి శాసించి నిలుప/ నయిన లోకుల నాల్కల నరికట్టదరమే” అంటాడు.

ఓ ఆసామికి అంద వికారమైన కూతురుంది. ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా కుదరక పోయే సరికి ఓ అంధుడికిచ్చి పెళ్ళి చేశాడు. పెళ్ళయ్యాక ఆ ఊరికి గుడ్డివాళ్లకు కళ్ళు తెప్పించే ఓ వైద్యుడు వచ్చాడు. “మీ అల్లుణ్ణి కూడా ఆ వైద్యుడికి చూపించ వచ్చు కదా!” అనడుగుతారు. ఆసామి పెద్ద మీమాంసలో పడ్తాడు... అల్లుడికి కళ్ళొస్తే, తన కూతురి అందవికారాన్ని చూసి ఇబ్బంది పెడ్తాడేమో...” అని. 

గులాబీ తోట కావ్యం పారసీ మూలం (గులిస్తాన్) వెయ్యేళ్ళ నాటిదైనా, దానిలో భావాలు నేటికీ వర్తించేవిగానే ఉన్నాయి. అమీబా నుండి ఆర్మ్‘స్ట్రాంగ్ దాకా సాగిన ఈ సృష్టి పరిణామ క్రమంలో అభివృద్ధి ఎంతో కనిపించవచ్చు. కానీ మౌలికమైన స్వభావాల్లో ఏ మాత్రం మార్పులేదనేది సత్యం. వానరుడు నరుడైనా కోతి లక్షణాలు కోతివే! నరుడు మానవుడౌటమే దుష్కరం.

తేట తెలుగులో సాగిన దువ్వూరి రామిరెడ్డిగారి గులాబితోట కావ్యం పునర్ముద్రణ పొందటం అవసరం.

Sunday 29 November 2015

ప్రాచీన విఙ్ఞాన ప్రగతి :: డా. జి వి పూర్ణచందు

ప్రాచీన విఙ్ఞాన ప్రగతి


డా. జి వి పూర్ణచందు


“మాననీయానంత మణికాంత ధామమై ఇది హిమానీ వేళనింపు నింపు
శోణ ప్రవాళ మంజులతా నిశాంతమై యలరించు నిది వసంతాగమమున
దరళ ముక్తాదీప్తి ధారాధి వాసమై వేసవి నిది మహోల్లాస మొసగు
బ్రబల వజ్రోపల ప్రాసాద భాసమై తొలకరి నిది కుతూహలము నిలుపు
జనవరోత్తమ! ఇది సర్వ సమయ సౌఖ్య జనక మిందలి యాలేఖ్య సాధ్య సిద్ధ
కిన్నరాంగన లవిగీత నృత్య వాద్యములు సూపి నిలుతురు వలయునెడల”
ఇది రామరాజ భూషణుడి ‘‘వసుచరిత్రం”లో పద్యం. ఇంద్రుడు వసురాజుకి ఓ విమానం బహూకరించి, దాని వివరాలు చెప్పే సందర్భంలోది. “ఓ జనవరోత్తమా! ఈ విమానం హిమానీ వేళ (శీతాకాలం, శిశిర ఋతువులో) సూర్యుడి మనోహరమైన కాంతిధామంలా నీకు వెచ్చని సుఖాన్నిస్తుంది. వసంతాగమ కాలంలో ఎర్రని చిగుళ్ళతో సొగసైన పొదరిల్లు లాగా మనోహరంగా నిన్ను సంతోష పెడుతుంది. గ్రీష్మంలో మంచి ముత్యాల కాంతి ధారల్లాంటి జల ధారల్లా నీకు ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. వానాకాలంలో వజ్రం లాంటి దృఢమైన మేడలా అలరిస్తుంది. తక్కిన ఋతువుల్లో కూడా తగ్గట్టుగా నీకు సౌఖ్యాన్నిస్తుంది. ఈ విమానంలో బొమ్మల్లా కనిపించే సిద్ధ, సాధ్య కిన్నర స్త్రీలు నీక్కావలసిన సమయంలో ప్రత్యక్షమై నిన్ను అలరిస్తారు” ఇలా వివరిస్తాడు. వేడి, చలి, వాన తెలీకుండా సమశీతల ఎయిర్ కండీషనింగ్, ఎయిర్ హోష్టెస్సుల సౌకర్యం ఉండే విమాన వర్ణన ఇందులో కన్పిస్తుంది. ఇవి కవుల ఉబుసు పోని స్వకపోల కల్పనలే కావచ్చు. కానీ, ఈ కల్పనల క్కూడా కొంత ఆధారం ఉంది:
అశోకుడు తన కాలం నాటి 9 మంది ప్రసిద్ధ శాస్త్రవేత్తల బృందంతో ఒక సంఘాన్ని నియమించాడట. ప్రాచీన అద్భుత శాస్త్రీయ విషయాలు, అతీంద్రియ శక్తులు, ఇతర మహత్తులతో కూడుకున్న శక్తిమంతమైన విషయాలను సమీకరించటం, వాటిని రహస్యంగా పదిలపరచటం ఈ శాస్త్రవేత్తల బాధ్యత. అవి దుష్టుల చేతులకు చేరకూడదనే రహస్యం పాటించాడు. వాటిలో ఎక్కువ భాగం యుద్ధ విద్యలే ఉన్నాయి. అహింసాయుతంగా రాజ్యాన్ని రక్షించటం, శత్రువుల పైన విజయాలు సాధించటానికీ వీటిని వాడటం ఆయన ఉద్ధేశం. అందులో ‘భూమ్యాకర్షణ శక్తి రహస్యాలు’ అనే పుస్తకం కూడా ఉన్నదని, అది టిబెట్టు లేదా ఉత్తర అమెరికాలో ఎక్కడో భద్రంగా ఉండి ఉంటుందనీ ఒక కథ ప్రచారంలో ఉంది. అలాంటి శక్తిమంతమైన ఆయుధాలు నాజీ ల్లాంటి వాళ్ళ చేతుల్లో పడి ఉంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరక్కుండానే భూమండలం ధ్వంసం అయ్యుండేది. లెహసా‘(టిబెట్)లో ఇటీవల చైనా వాళ్లకి కొన్ని సంస్కృత గ్రంథాలు దొరికాయి. చండీఘర్ విశ్వవిద్యాలయంలో డా. రూత్ రేనా గారితో అనువదింప చేస్తున్నారు. అందులో అంతరిక్ష నౌకలు, విమానాలు రాకెట్ లాంచర్ల లాంటి అస్త్రాల సమాచారం ఉందని చెప్తున్నారు.
క్రీ.పూ. 4వ శతాబ్ది నాటి భరధ్వాజ మహర్షి రచించిన వైమానిక శాస్త్రం గ్రంథానికి జి ఆర్ జోశ్యర్ (మైసూరు) ఇంగ్లీషు అనువాదం కూడా వెలువడింది. కంబస్టన్ ఇంజిన్లు, పల్స్ జెట్ ఇంజిన్ల లాంటి యంత్రాల ప్రస్తావన కూడా వీటిలో ఉందిట. రామాయణం, భారతాల్లో అణుయుద్ధాలను మరిపించే యుద్ధ వర్ణనలు చదువుతుంటే డిటెక్టివ్ కథల్లో అద్భుత ఊహల్లా అనిపిస్తాయి. కానీ, సాహిత్యాధారాలు ఉన్నాయని అర్ధం అవుతోంది. మొహెంజోదారోలో ఒక చోట రాచవీధుల్లో కొన్ని అస్థిపంజరాలు పడి ఉండటాన్ని గుర్తించారు. ఇవి ఒకదాని చెయ్యి ఇంకొకటి పుచ్చుకున్నట్టుగా ఉన్నాయని, హీరోషిమా, నాగసాకీ లాంటి అణుప్రమాదం లాంటిది ఏదో సంభవించి నప్పుడు వీధుల్లో జనం పరుగులు తీసిన దృశ్యాన్ని తలపిస్తోం దన్నారు చరిత్రకారులు.
దక్షిణాదిలో డెక్కన్ పీఠభూమి పైన సింధు నాగరికతకు సమాంతరంగా వర్ధిల్లిన కృష్ణా గోదావరీ, కావేరీ నదుల నాగరికత గురించి చరిత్రకారులు అశ్రద్ధ చేయటం, సింధు నాగరకత నిర్మాతల గురించి, ఆ నగరాల పతనానికి గల కారణాల గురించీ విశ్లేషణ లేకపోవటం...మొత్తం మీద మనం అసమగ్రమైన చరిత్ర మీదే ఆధారపడ్తున్నాం అనేది నిజం.
దండకారణ్యంలో ఉక్కుతో చేసిన పరికరాలు, ఆయుధ కర్మాగారాలు ఉండేవి కనకనే రామలక్ష్మణుల్ని విశ్వామిత్రుడు వెంటబెట్టుకుని ఇక్కడకు వచ్చి, వాళ్ళ శరీరానికి తగ్గ కొలతల్లో ఆయుధాలు తయారు చేయించి ఇప్పించాడు. లోహయుగంగా పిలిచే ఆ కొత్త రాతియుగంలో తెలుగునేలపైన ఉక్కుశస్త్రాలతో పాటు అస్త్రాలు కూడా తయారు చేశారేమో పరిశోధకులు తేల్చాలి.
అన్నీ వేదాల్లోనే ఉన్నాయనే భావన ఎంత చాందసమో, ప్రాచీనకాలంలో వైఙ్ఞానిక ప్రగతి లేదనటమూ అంతే చాందసం. పరిశీశీలిస్తే కదా నిజనిజాలు బయట పడేది!

Wednesday 25 November 2015

Telugu Books :: Self-publications and Authorpreneurs :: Dr. G. V. Purnachand,

Telugu Books:: Self-publications and 
Authorpreneurs

Dr. G. V. Purnachand,B.A.M.S

Author, Critic and Researcher
విజయవాడ ఆంధ్రలయోలా కళాశాల ఆధ్వర్యంలో కలకత్తా నేషనల్ లైబ్రరీ వారితో సంయుక్తంగా ఈ నెల 27,28 తేదీలలో జరపనున్న"A Seminar on Delivery of Books and News Papers(Public Libraries) Act 1954 amended 1956" సదస్సులో రచయితల "స్వీయ ప్రచురణలు, పుస్తక ప్రచురణరంగం" సదస్సు నా అధ్యక్షతన 28వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు జరుగుతోంది. నా అధ్యక్షోపన్యాసాన్ని ఇక్కడ అందిస్తున్నాను. పబ్లిషర్లు రచయితల సమన్వయం అవసరమైన సమయం ఇది. మంచి సాహిత్యం అచ్చులోకి రావటానికి కొత్త పూనికలు కావాలి. పాఠకులు నిజంగా కోరుకుంటున్నదేమిటో అటు ప్రచురణకర్తలకు, ఇటు రచయితలకూ తెలిసినప్పుడే ప్రచురణ రంగం రాణిస్తుంది. ఈ సదస్సుకు అందరికీ ఆహ్వానం ఉంది. రచయితలు తమ ఆలోచనలను ఈ సదస్సులో పంచుకోవచ్చు. రాలేని వారు తమ అభిప్రాయాలను ఈ పోస్టులో గానీ లేదా నేరుగా నాకు (09440172642)గానీ పంపవచ్చు. మీ అభిప్రాయాలను చర్చకు పెట్టే వీలుంది.
రచయితలు తమ పుస్తకాలను తామే అచ్చు వేసుకుని, అమ్ముకోవలసిన దుస్థితిని తప్పించటం పై మీ ఆలోచనలను వ్రాయగలరు. మీ అభిప్రాయాలను పుస్తక రూపంలో తీసుకు రాగలమని మనవి. నేషనల్ లైబ్రరీ అధికారులు, మరికొందరు ప్రముఖులు ఈ సదస్సుకు హాజరౌతున్న కారణంగా నిర్వాహకుల కోరికమీద ఈ వ్యాసాన్ని ఆంగ్లంలో ఇవ్వటం జరిగింది. సదస్సు తెలుగులోనే హాయిగా జరుగుతుంది
Telugu Books::

Self-publications and Authorpreneurs

“In the Telugu country an author has generally to be his own publisher and bookseller” said GurajadaApparao, the pioneer of Telugu vernacular writings, more than a century ago. The situation of book publishing and book selling by writers is hardly finding a difference till date.
Self-publications and Authorpreneurs are more in Telugu Language for the reason that Book Publishers are not equipped to get them published. No Publisher is happy today due to the weak book market and is not in a position to help writers.
Writers out of their zeal and eagerness write books and usually spend money for printing and publishing them.It is sad that some are even selling properties to publish their books.
After printing a book, the‘Author publisher’further spends money for the book inauguration Function.Guestsextend felicitations to the gratification of the writer. The writerdole outthe copies free of cost to friends who never open a page of the book.
Choosing the book seller or distributor,getting back moneyfor sold copies and taking return of the unsold copies... all are extraordinary Tasks for author publishers. Getting Number for the book, obtaining `library purchase orders’ and finally receiving the payments…all are possible for the persons who can spare time and Money.
Disliking this awkward state of affairs, most talented Telugu writers are shutting down their pens. Every writer is facing the deficiency of out letting their writings.
Most of the Publishers are preferring subjects like personality development, popular medicine,vastu, yotishamand vedantam. Creative writings like stories, novels, criticism, social problems and people oriented books are usually rejected by the publishers.
While creative writings are discouraged or disappointed, how one can expect Jnanapeeth or Noble prize for Telugu Language. Kannada and Malayalam are mostly benefitted sincehigh honor and encouragement extended to the writers in those states.

Lacking professionalism

There is one mistaken belief among most publishers that books of literary standard are not reader friendly. Usually, the publishers or book sellers unwillingly refuseto publish or to sell such books. Most of the literary works faces instant denial with a comment “who will purchase such useless Books”.
One must learn the fact that manySahityaAkademi award winning Telugu Books were author published. It may not be true that all books published by publishers are commercial without standards and all books that are self-published are qualitative one. Yet, the content in self-published books retain more creative talent. If properly marketed, self-published books attract more readers.
Book Publication is a profession for the publisher, whereas writing of books and selling of books is not profession for writers. Professional Telugu book Writers are few in Telugu. It is the reason, writing has become a non-committed hobbyin turn cause low quality writings.At the same time true qualitative works generally face refusals by publishers.
Writers by and large have a fascination to publish all whatsoever they write. Few writersareapproaching seniors or resource persons for editingand corrections of their writings.Most of the Telugu Publishers are also not appointingbook editors before commencing publication of a book. Ultimately erroneous, invalid and inaccurate works are dumped into the book market, which leads to lack of concern among the people.
Lack of professionalism in the book publication field lead to compromise with quality in the content.

Failure in creating book markets

The quantityof Published books is in reverseproportion with the number of readers. Reduced readership is a bad symptom of social disorder.
Publishers have become helpless in creating positive book markets. Most of the books got published are unfamiliar to the public.
So many habituated readers do not know that books of their liking are published and available in the market. Selling outlets are not maintaining marketing strategy. At times Indifferent and uncaring attitudes of certain book sellers in promoting the sales are also responsible for the death of so many valuable books.
Publishers with innovative Marketable Ideas can do miracles. Had the Publisher maintain a good rapport with writer as well as reader he could win the race and produce quality. Unfortunately,there is no demand from publishers’ side for reader oriented books. The writer is compelled to publish it at his own cost. It is the depressing fact that a self-published book scarcely reach the targeted reader. The reason is obvious, he is not a trained book-seller.
“Is my book idea what a publisher wants?” is a big question for a writer.“Is this book idea what a reader wants?” is the predicament of a publisher. Writerswho possess authorpreneurshipgetmore recognition and publicity.His books are sold as hot cakes. The credit goes to the intellectuality of that particular writer, but not the publisher.
A survey for viable, marketable books was notcompleted. What reader really wants is a big question. Everyone tells his own version about the readers` pulse. The book purchasing readersare also not happy with the stuff in the books dumped in the market.
A composite effort of the Associations of both the Writers and Publishersto make a survey on readers` requirements and their purchasing abilities. This may help the publishers and writers as well, to understand which idea is a breaking one for marketing.
During the earlier days, publishers used to print a minimum no. of 3,000 copies and could sell them within a year of span. Today the publisher is not daring to publish even 500 copies as there is no assurance that he can sell them within 3 years.
Most of the rupees spent on self-publications have become a national waste. It is all due to lack of understanding in the Makings of a Traditional Publishing Deal. The market analysis must indicate the potentiality for great reader interest and large sales.
The Last Decade is a decadent one as far as book publications concerned. The Governments regardless of political parties must be blamed first for their inaction in saving the Library movement. No proper funding for libraries is given, no proper fitting authority is assigned or appointed and no proper method is applied to purchase books. The fate of the Telugu Literature has become an unclaimed child.

E marketing of books

E marketing is the best way of reaching the readers globally. Amazon.com,Kinige.com and somany E-sellers are selling Telugu books and e-books also. The writer shall be familiar with the Internet and Social Media in order to make use of these sources.
Print should be the secondary focus. Face Book, Twitter, Blog and other social media helps the writer to publish his writings.More likes and more page views prove the caliber of the content of the book. Self-e book publication gets more name and money than a print book if properly placed in the Social Media. E-Book is eco-friendly also.
E book marketing is not a smaller one. E books can reach the areas where the print books can never reach.
Here is my personal example. I asked my blogger to show my page views by clicking `now’ button in the `stats’ option.I find the following viewers from various Countries are reading my pages in my Blog by that particular Time.
Entry                                                     Pageviews
India                                                     303
United States                                     145
Saudi Arabia                                      9
Taiwan                                                9
United Kingdom                                8
Indonesia                                           7
Qatar                                                   5
Singapore                                          5
United Arab Emirates                       4
This table proves that social media is more reader friendly.
The long winded social media help bringing instant reputation, recognition and also money to the writer. This view need not support the opinion that printing ofbooks is a waste of time and Money. Any app. in the internet can never replace the book. A printed book is eternal.
****

Tuesday 24 November 2015

Telugu Books Self-publications and Authorpreneurs:: Dr. G. V. Purnachand,

Telugu Books
Self-publications and Authorpreneurs


విజయవాడ ఆంధ్రలయోలా కళాశాల ఆధ్వర్యంలో కలకత్తా నేషనల్ లైబ్రరీ వారితో సంయుక్తంగా 27,28 తేదీలలో జరపనున్న"A Seminar on Delivery of Books and News Papers(Public Libraries) Act 1954 amended 1956" సదస్సులో రచయితల "స్వీయ ప్రచురణలు, పుస్తక ప్రచురణరంగం" సదస్సు నా అధ్యక్షతన 28వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు జరుగుతోంది. నా అధ్యక్షోపన్యాసాన్ని ఇక్కడ అందిస్తున్నాను. పబ్లిషర్లు రచయితల సమన్వయం అవసరమైన సమయం ఇది. మంచి సాహిత్యం అచ్చులోకి రావటానికి కొత్త పూనికలు కావాలి. పాఠకులు నిజంగా కోరుకుంటున్నదేమిటో అటు ప్రచురణకర్తలకు, ఇటు రచయితలకూ తెలిసినప్పుడే ప్రచురణ రంగం రాణిస్తుంది. ఈ సదస్సుకు అందరికీ ఆహ్వానం ఉంది. రచయితలు తమ ఆలోచనలను ఈ సదస్సులో పంచుకోవచ్చు. రాలేని వారు తమ అభిప్రాయాలను ఈ పోస్టులో గానీ లేదా నేరుగా నాకు (09440172642)గానీ పంపవచ్చు. మీ అభిప్రాయాలను చర్చకు పెట్టే వీలుంది.

Telugu Books :: 

Self-publications and Authorpreneurs

Dr. G. V. Purnachand,B.A.M.S
Author, Critic and Researcher

“In the Telugu country an author has generally to be his own publisher and bookseller” said GurajadaApparao, the pioneer of Telugu vernacular writings, more than a century ago. The situation of book publishing and book selling by writers is hardly finding a difference till date.

Self-publications and Authorpreneurs are more in Telugu Language for the reason that Book Publishers are not equipped to get them published. No Publisher is happy today due to the weak book market and is not in a position to help writers.

Writers out of their zeal and eagerness write books and usually spend money for printing and publishing them.It is sad that some are even selling properties to publish their books.

After printing a book, the‘Author publisher’further spends money for the book inauguration Function.Guestsextend felicitations to the gratification of the writer. The writerdole outthe copies free of cost to friends who never open a page of the book.

Choosing the book seller or distributor,getting back moneyfor sold copies and taking return of the unsold copies... all are extraordinary Tasks for author publishers. Getting Number for the book, obtaining `library purchase orders’ and finally receiving the payments…all are possible for the persons who can spare time and Money.

Disliking this awkward state of affairs, most talented Telugu writers are shutting down their pens. Every writer is facing the deficiency of out letting their writings.

Most of the Publishers are preferring subjects like personality development, popular medicine,vastu, yotishamand vedantam. Creative writings like stories, novels, criticism, social problems and people oriented books are usually rejected by the publishers. 

While creative writings are discouraged or disappointed, how one can expect Jnanapeeth or Noble prize for Telugu Language. Kannada and Malayalam are mostly benefitted sincehigh honor and encouragement extended to the writers in those states.

Lacking professionalism

There is one mistaken belief among most publishers that books of literary standard are not reader friendly. Usually, the publishers or book sellers unwillingly refuseto publish or to sell such books. Most of the literary works faces instant denial with a comment “who will purchase such useless Books”.
One must learn the fact that manySahityaAkademi award winning Telugu Books were author published. It may not be true that all books published by publishers are commercial without standards and all books that are self-published are qualitative one. Yet, the content in self-published books retain more creative talent. If properly marketed, self-published books attract more readers.

Book Publication is a profession for the publisher, whereas writing of books and selling of books is not profession for writers. Professional Telugu book Writers are few in Telugu. It is the reason, writing has become a non-committed hobbyin turn cause low quality writings.At the same time true qualitative works generally face refusals by publishers.

Writers by and large have a fascination to publish all whatsoever they write. Few writersareapproaching seniors or resource persons for editingand corrections of their writings.Most of the Telugu Publishers are also not appointingbook editors before commencing publication of a book. Ultimately erroneous, invalid and inaccurate works are dumped into the book market, which leads to lack of concern among the people.

Lack of professionalism in the book publication field lead to compromise with quality in the content.
Failure in creating book markets

The quantityof Published books is in reverseproportion with the number of readers. Reduced readership is a bad symptom of social disorder.

Publishers have become helpless in creating positive book markets. Most of the books got published are unfamiliar to the public. So many habituated readers do not know that books of their liking are published and available in the market. Selling outlets are not maintaining marketing strategy. At times Indifferent and uncaring attitudes of certain book sellers in promoting the sales are also responsible for the death of so many valuable books.

Publishers with innovative Marketable Ideas can do miracles. Had the Publisher maintain a good rapport with writer as well as reader he could win the race and produce quality. Unfortunately,there is no demand from publishers’ side for reader oriented books. The writer is compelled to publish it at his own cost. It is the depressing fact that a self-published book scarcely reach the targeted reader. The reason is obvious, he is not a trained book-seller.

“Is my book idea what a publisher wants?” is a big question for a writer.“Is this book idea what a reader wants?” is the predicament of a publisher. Writerswho possess authorpreneurshipgetmore recognition and publicity.His books are sold as hot cakes. The credit goes to the intellectuality of that particular writer, but not the publisher.

A survey for viable, marketable books was notcompleted. What reader really wants is a big question. Everyone tells his own version about the readers` pulse. The book purchasing readersare also not happy with the stuff in the books dumped in the market.

A composite effort of the Associations of both the Writers and Publishersto make a survey on readers` requirements and their purchasing abilities. This may help the publishers and writers as well, to understand which idea is a breaking one for marketing. 

During the earlier days, publishers used to print a minimum no. of 3,000 copies and could sell them within a year of span. Today the publisher is not daring to publish even 500 copies as there is no assurance that he can sell them within 3 years.

Most of the rupees spent on self-publications have become a national waste. It is all due to lack of understanding in the Makings of a Traditional Publishing Deal. The market analysis must indicate the potentiality for great reader interest and large sales.

The Last Decade is a decadent one as far as book publications concerned. The Governments regardless of political parties must be blamed first for their inaction in saving the Library movement. No proper funding for libraries is given, no proper fitting authority is assigned or appointed and no proper method is applied to purchase books. The fate of the Telugu Literature has become an unclaimed child.

E marketing of books

E marketing is the best way of reaching the readers globally. Amazon.com,Kinige.com and somany E-sellers are selling Telugu books and e-books also. The writer shall be familiar with the Internet and Social Media in order to make use of these sources.

Print should be the secondary focus. Face Book, Twitter, Blog and other social media helps the writer to publish his writings.More likes and more page views prove the caliber of the content of the book. Self-e book publication gets more name and money than a print book if properly placed in the Social Media. E-Book is eco-friendly also.

E book marketing is not a smaller one. E books can reach the areas where the print books can never reach.

Here is my personal example. I asked my blogger to show my page views by clicking `now’ button in the `stats’ option.I find the following viewers from various Countries are reading my pages in my Blog by that particular Time.

Entry   Pageviews
India 303
United States 145
Saudi Arabia 9
Taiwan 9
United Kingdom 8
Indonesia 7
Qatar 5
Singapore 5
United Arab Emirates 4
This table proves that social media is more reader friendly. 

The long winded social media help bringing instant reputation, recognition and also money to the writer. This view need not support the opinion that printing ofbooks is a waste of time and Money. Any app. in the internet can never replace the book. A printed book is eternal.

***

Sunday 22 November 2015

కక్కురితి వ్యామోహాలు :: డా. జి వి పూర్ణచందు


కక్కురితి వ్యామోహాలు
డా. జి వి పూర్ణచందు
“ప్రాము జఠరాగ్నిచే “గింకరోఫ్మి” యనుచు
నడరు వేదనచే “గ్వ యాస్యామి” యనుచు
విస్మయపు మూర్ఛచే “నాహతోzస్మి” యనుచు
బలువరింపగ సాగె నబ్బక్క నక్క”
ఇది కక్కుఱితిపడి చచ్చిన ఒక నక్క కథ. అయ్యలరాజు నారాయణామాత్యుడి హంసవింశతి కావ్యంలో ఓ శ్రోత్రియుడి భార్య రాజసంయోగం కోసం వెంపర్లాడుతున్నప్పుడు, అది తగదని హంస హితబోధ చేస్తూ చెప్పిన ఓ బక్క నక్క కథ ఇది!
తీక్షణమైన ఆకలి బుర్ర పనిచేయకుండా చేస్తుంది. ఆకళ్ళు చాలా ఉన్నాయి. మన కవులు “క్షుధాతురాణాం న తీపి ర్నపులుపు, కామాతురాణాం న ముసలి ర్నపడుచు, నిద్రాతురాణాం న మెట్ట ర్నపల్లం” అంటూ పేరడీ చెప్పే వాళ్ళు. కడుపు లో ఆకలితో అలమటించే ఒక నక్క, కామం ఆకలితో అలమటించే ఒక అమ్మాయి...ఈ ఇద్దరినీ కలిపి అల్లిన కథ ఇది.
పుట్టలు, దిట్టలు, చెట్లు, బొట్లు, గట్లు, వంకలు, డొంకలు బీళ్ళు, బాళ్ళ రాళ్ళ కుప్పలు, తిప్పలు, మళ్ళు, గుళ్ళు, ఊళ్ళు తిరిగీ తిరిగీ ఆహారం దొరక్క అలిసిపోయింది ఇక్కడ నక్క. కామం ఆకలితో గింజుకుంటోంది అక్కడ ఆ అమ్మాయి. ప్రాణాలు కంఠంలో పెట్టుకుని, నెమ్మదిగా కాళ్ళీడ్చుకుంటూ ఓ నూతి దగ్గరకు వచ్చింది నక్క. నూతి ఏతానికి బలంగా కట్టిన చర్మపు వారు (త్రాళ్ళు) కనిపించింది. ఆ పూటకు ఆ త్రాళ్లు తిని కడుపు నింపుకోవాలనుకుంది. గడప దాటటానికి సిద్ధమైన సుందరి కూడా అంతే! దాటేయాలనే ఆశలో ఇంకేం ఆలోచించలేదు.
ఆకలి మీదున్న బక్కనక్క ఏతాము దూలం (ముంగిసమ్రాను) పైకి చివుక్కున ఎక్కి, వెదురులకు కట్టిన చర్మపు తాడుని పుటుక్కున కొరికింది. అంతే! వంగి ఉన్న వెదురు బద్ద బలంగా తగిలి, తాటి చెట్టంత ఎగిరి నాలుక నడుముకు కరుచుకునేలా వెన్ను విరిగి ఆ నూతిలో పడి చచ్చింది.
గడపకు తెలీకుండా గడప దాటగలిగిన ఇంతి కూడా ముందు వెనుక చూసుకోక పోతే ఆమె గతీ అంతే అవుతుందనేది ఈ కథలో కనిపించే పోలిక. ‘‘కామం కూడా అలాంటిదే! అది కమ్మినప్పుడు వెనకాముందు చూడక పోతే నక్క గతే పడ్తుంది. ఆకలి కొద్దీ నక్క ఆహారాన్ని చూసిందే గానీ, తన చేటు తెలుసుకో లేకపోయింది. రాజసంయోగం కోరి, నువ్వుకూడా ఉపద్రవాలు ఆలోచించట్లేదు. చిత్తంబున తత్తరంబు లేక తెలిసి మెలగా” లని హంస నయోక్తులుపలికింది.
అమెరికా అంత గొప్ప అయిపోవాలి, దుబాయంత డబ్బు కావాలి, సింగపూరంత రాజధాని కావాలి... ఇలాంటి కోరికలు కూడా నక్క ఆకలి లాంటివే! వెనకా ముందు చూసుకోవటం అనేది అవసరం. అమెరికాలో పీజ్జాలు, బర్గర్లు తింటారు... మనమూ తినాలి! ఆష్ట్రేలియాలో చొక్కాలు విప్పుకు తిరుగుతారు. మనమూ తిరగాలి! పారిస్‘లో శృంగారం విచ్చలవిడి. మనమూ కానివ్వాలి…అనే ‘ఆకలి’ మనకూ పెరుగుతోందీ మధ్య.
‘దేశాభిమానం మాకు కద్ద’ని గట్టిగానే చెప్పుకునే పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ విదేశీ వ్యామోహం వీసమెత్తయినా తగ్గుతుందని ఆశించిన వాళ్లకు ఆశ్చర్యం మాత్రమే దక్కింది. అది గతంలోకన్నా మితిమీరుతున్న దాఖలాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ విధమైన పాశ్చాత్యుల దాడి ‘మతం’ మీద కాదు, అది మన సంస్కృతి మీద మోహరించి జరుగుతోంది. అందుకు మనలో నిబిడంగా ఉన్న కక్కురితే కారణం. దానికి ఆధునికీకరణం, నాగరీకరణం, సంస్కరణం లాంటి పేర్లు ఎన్ని పెట్టినా అది కక్కురితే! మనది కానిదాని కోసం, మనకు తగని దాని కోసం వెంపర్లాట…
విదేశీ మోహరింపు మొదట మన భాష మీద లగ్నం అయ్యింది. మనం విద్యావ్యవస్థను బలిచేసుకున్నాం. తర్వాత మన ఆహారం మీద దృష్టి పెట్టింది. మనం రంగు రసాయనాలు, పురుగుమందులు కలిసిన విషం నీళ్ళ కూల్ డ్రింకుల్ని ఆబగా తాగటం మొదలు పెట్టాం. రంగు బిస్కట్టులు, కొవ్వు రొట్టెలు, సీసం కలిసిన నూడిల్సూ గొప్పవంటూ తెచ్చి పిల్లలకు పెట్టి అమెరికా వాళ్ళమై పోయినంత సంబర పడ్డాం. ముప్పొద్దుల భోజన సంస్కృతినీ, ఆరు రుచుల ఆహార సంస్కృతినీ చెడగొట్టు కుని విదేశీకరణం కోసం ఆబగా ఎదురుచూస్తున్నాం. ఇంక వాడిదే ఆలశ్యం.
హంసవింశతి కావ్యంలో రాజుగారు విష్ణుదాసుడి ఇల్లాలిని కోరాడు. రాజంతటి వాడు కోరితే కాదనటమా అనుకున్న దా అమాయకపు అందగత్తె. అంతలో అదృష్టం కలిసొచ్చినట్టు విష్ణుదాసుడు విదేశాలకు వెళ్ళాడు. ఇల్లాలు గడప దాటేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. చీకటి పడ్తోంది. చంద్రోదయం అవుతోంది… సరిగ్గా ఆ సమయంలో ఎక్కడినించి వచ్చిందో ఓ హంస. ఆ హంస పరమహంస లాంటిది. భర్త తిరిగి వచ్చే వరకూ రాత్రి పూట ఆ ఇల్లాలిని కూర్చోబెట్టి కక్కురితి మంచిది కాదంటూ ప్రతిరాత్రీ ఒక కథ చెప్పి రోజులు గడిపించింది.
మనల్ని కూడా ఇలా గడప దాటనీయని పరమహంసల కోసం ఎదురు చూద్దాం.
22-11-15 ఆదివారం విశాలాంధ్రలో నా శీర్షిక పద్యానుభవంలో ప్రచురితమైన నా వ్యాసం.

Sunday 8 November 2015

నీటి దొంగలు :: డా. జి వి పూర్ణచందు

విశాలాంధ్ర నవంబరు 8 ఆదివారం సంచికలో నేను నిర్వహిస్తున్న పద్యానుభవం శీర్షికలో ప్రచురితమైన నా రచన.
నీటి దొంగలు
డా. జి వి పూర్ణచందు
“గంగా సంగమమిచ్చగించునె? మదిన్ గావేరి దేవేరిగా/నంగీకారమొనర్చునే? యమునతోనానందముం బొందునే?
రంగత్తుంగ తరంగ హస్తములతో రత్నాకరేంద్రుండు నీ/ యంగంబంటి సుఖించునేని గుణభద్రా తుంగభద్రానదీ…!”
గంగ, యమున కలిసే ఒకేసారి సముద్రుడితో సంగమిస్తాయి. అదొక ఆనందం సాగరుడికి! తుంగభద్రానదికి సాగర సంగమం లేదు. ఆ నది కన్యగా ఉండి పోక తప్పలేదు. అందుకని తెనాలి రామకృష్ణుడు ఆ నదిని ఓదార్చటం ఈ పద్యంలో కనిపిస్తుంది. “గుణభద్రా… తుంగభద్రా… ఎగిరిపడే అలల హస్తాలతో ఆ రత్నాకరుడైన సముద్రుడు నిన్ను తాకి సుఖించి ఉంటే గంగా సంగమాన్ని ఇష్టపడే వాడా? కావేరిని దేవేరిగా అంగీకరించేవాడా? యమునతో ఆనందం పొందేవాడా? మిగతా నదుల జోలికి పోయేవాడా…?” అంటాడు. తెనాలివాడి అందమైన ఊహలో సముద్రం, నదీ సంగమాలు ఆ రెండింటికీ క్షేమ దాయకం అనే సందేశం ఉంది. నదులకు సాగరుడే గతి అని మనం నమ్ముతున్నాం. గట్టిగా ఆలోచిస్తే, సాగరుడిక్కూడా నదులే గతి అని అర్ధం అవుతుంది. తుంగభద్రకి ఒకటే బాధ... సాగరసంగమానికి నోచుకో లేకపోతినే... అని! తెలుగు సముద్రానికీ అలాంటి బాధే ఉంది… తుంగభద్రా సమేతంగా కృష్ణానదీ సంగమమే కరువై పోయిందని!
నిజానికి, సాగరసంగమ భాగ్యం లేని తుంగభద్రని కృష్ణానది హత్తుకుంది, ఓదార్చింది. ఆదరించింది. తనలోనే లీనం చేసుకుని తనతో కలుపుకు పోతానని మాట ఇచ్చింది! వేలాది యేళ్ళుగా కృష్ణా, తుంగభద్ర స్నేహం భద్రంగానే సాగుతోంది.
లోకం అంతా తుంగభద్రని కృష్ణకు ఉపనదిగానే భావిస్తున్నారు. ప్రయాగలో గంగా-యమునల్లాగా సంగమేశ్వరంలో కృష్ణ-తుంగభద్ర నదుల విలీన స్థలి పుణ్యక్షేత్రంగా భాసిల్లింది. ఒకప్పుడు ఆంధ్రలో నదుల్ని జీవనదులనే వారు. ఇప్పుడా పరిస్థితి లేదు. ఇక్కడ పంటలేకాదు, నదులు కూడా వర్షాధారాలై పోయాయి. గోదావరి, కృష్ణా, తుంగభద్ర, పెన్న, నాగావళి, వంశధార... అన్నింటి పరిస్థితీ అదే! వేసవిలో అ నదుల్ని చూస్తే అవి మాజీ నదులా అనిపిస్తున్నాయిప్పుడు.
పూణే, సతారా, కోల్హాపూర్, హైదరాబాద్ నగరాల మురికినంతా మోసుకుని కృష్ణమ్మ కర్నూలుదాకా వస్తోంది. ఇక్కడ తుంగభద్ర తో కలిసినందువలన దాని లోని విషాలు కొంత పలచబడతాయి. నదులనేవి పైన వాళ్ళ మురికిని మోయటానికే గానీ, దిగువ భూముల దాహార్తి తీర్చటానికి కాదని పైన రాష్ట్రాలవారి నిశ్చితాభిప్రాయం. వరదలొచ్చినా, ఉప్పెన లొచ్చినా, కరువు లొచ్చినా అన్నీ దిగువ భూములకే అయినా నీటి దొంగలకేం జాలి?
ఋగ్వేదంలో వృత్రాసురుడి కథ ఉంది. వాడు కూడా పల్లపు భూములకు దక్కాల్సిన నీటిని ఇలానే బంధిస్తాడు. ఇది అంతర్జాతీయ నీటి సూత్రానికి విరుద్ధం అని, ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించి వృత్రాసురుడు కట్టిన ఆనకట్ట కూలగొట్టి నీటి బంధనాన్ని వదిలించాడు. వేదం మనకు సర్వప్రమాణం కదా! మరి, వృత్రాసురుడి కథ ఎందుకు కాదూ...?
క్రీ.శ. 1700 ప్రాంతాల్లో కావచ్చు. అప్పటి మైసూరు రాజు, బృందావన్ గార్డెన్స్ దగ్గర చామరాజ సాగర్ ప్రాజెక్టు ఉన్న చోట కావేరి మీద ఇలానే ఆనకట్ట కట్టి ఆ నదీజలాలను బంధించాలని చూశాడు. అందువలన తంజావూరు, మధిర రాజ్యాలు నీరు లేక ఎండిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. అప్పట్లో మధురా రాజ్యాన్ని తెలుగు రాణి మంగమ్మగారు పరిపాలిస్తూ ఉండేది. ఆవిడ తన సైన్యంతో మైసూరు రాజు కట్టిన ఆనకట్టను కూలగొట్టటానికి బయల్దేరింది. కానీ భయంకరమైన ఉప్పెన వచ్చి మంగమ్మ గారు పగలగొట్టకుండానే మైసూరు ఆనకట్ట పగిలిపోయింది. ఇంద్రుడి వజ్రాయుధ ప్రయోగం అంటే ఇదే! ఆలమట్టికీ ఏదో ఒక రోజు వజ్రాయుధ ఘాతం తప్పదు. అందాకా కృష్ణా తుంగభద్రలు ఒకరినొకరు ఓదార్చుకోవలసిందే!
ఒకరోజు తుంగభద్ర కృష్ణతో అంది... “అక్కా! నీలో లీనం అయిపోయి, నీ ద్వారా సాగర సంగమ భాగ్యం పొందుదా మనుకుంటే, ఇదేంటి ఇలా అయ్యిందీ... నీక్కూడా సముద్రంలోకి వెళ్ళే ప్రాప్తం లేకుండా పోతోంది కదా...” అని!
అప్పుడు కృష్ణా నది అంది... “చెల్లీ! నీకు లేకా, నాకు ఉండీ ఒకటే అయ్యింది! ఈ మనుషులు సముద్రంలోకి నదీ జలాలు వెళ్ళడం వృధా అనుకుంటున్నారు. నదులు కలవకపోతే సాగరుడు కూడా మరణిస్తాడు. చచ్చిన సముద్రాలెన్నో ఉన్నాయి. నదుల్ని ఎండగడితే సముద్రాలు ఎండిపోతాయి” అని.
“పూణే నుండి హైదరాబాద్ దాకా ఈ నగరాలన్నింటి మురికిని ఆంధ్రులు భరించాల్సిందేనా” అడిగింది తుంగభద్ర.
“హైదరాబాద్ మురుగు కలవకుండా మా స్వఛ్ఛ కృష్ణాజలాలు మాకు కావాలి...” అని ఆంధ్రులడగాలి కదా...” అంది కృష్ణ. తుంగభద్ర నవ్వి ఊరుకుంది.

Monday 2 November 2015

శాకపాకాల్లో మాంసకృత్తులు :: డా. జి వి పూర్ణచందు

శాకాహారం ఒక మానవతా యత్నం - 2
శాకపాకాల్లో మాంసకృత్తులు :: డా. జి వి పూర్ణచందు
ఆహారాన్ని మనం రుచి కోసం తింటున్నాం. బలం కోసం తింటున్నాం, ఆరోగ్యం కోసం తింటున్నాం. కానీ, వీటిలో మొదటి దానికే ప్రాధాన్యత నిస్తున్నాం. రుచిగా ఉన్నవన్నీ బలకరంగా ఉండాలని లేదు. బలకరంగా ఉండేవన్నీ ఆరోగ్యదాయకమూ కావాలని లేదు. మాంసాహారం రుచికరం. బలకరం కూడా! కానీ, దాని ఆరోగ్యకరమైన గుణాలగురించి ఇప్పుడు విస్తృత చర్చ జరుగుతోంది. మాంసాహారమే కాదు, శాకాహారానికీ ఈ సూత్రం వర్తిస్తుంది.
ఆరోగ్యకరంగా ఆహారం ఎలా ఉండాలో తెలుసుకోవటం మన బాధ్యత, అవసరం కూడా!
మనకన్నా పాశ్చాత్యులు ఎక్కువ మాంసాహార ప్రియులు. వాళ్ళకి గొడ్డు మాంసం, పందిమాంసం లాంటి సెంటిమెంట్లు లేకపోవచ్చు. కానీ, అక్కడా ప్రోటీన్ లోపం వలన కలిగే వ్యాధు లున్నాయి. ప్రొటీన్లను మాంసం ఒక్కటే కాదు, అనేక కూరగాయలు, పప్పు ధాన్యాలు కూడా అందిస్తున్నాయి. కేవల మాంసం వలన అపకారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ ప్రొటీన్ల కోసం ఎక్కువ మాంసం తినాలనటం కూడా శాస్త్రీయం కాదని తాజా పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి. కేవల శాకపాకాలతో కోడి రామ్మూర్తులు తయారౌతారు. ఆయన సంగతి తెలుగు వాళ్ళు మరిచిపోయారు.
గ్రీకు భాషలో ప్రొటియోస్ అంటే ప్రాధమికమైనది లేదా మూలకారకమైనది అని అర్ధం. జీవకణాలలో నిర్మాణాత్మకంగా క్రియాత్మకంగా ఈ ప్రొటీన్లు తమవంతు పాత్రని పోషిస్తున్నాయి.
వేరుశనగ పప్పు లాంటి పప్పు ధాన్యాల్లో నూనె పదార్ధాలుంటాయి కాబట్టి మంచిది కాదంటారు గానీ, మాంసంతోపాటుగా మనకడుపులోకి వెళ్ళే కొవ్వు పదార్ధాలతో పోల్చినప్పుడు అది తక్కువే!
ఒక కొత్త కణం పుట్టటానికీ, ఆ కణం పై పొర(cell membrane) దృఢంగా ఏర్పడటానికీ, కణజాలాలు (Tissues), అంగ ప్రత్యంగాలు(Organs) ఆరోగ్యవంతంగా ఏర్పడటానికి, వాటికి మరమ్మతులకు, రక్త వ్యవస్థను నిర్వహించటానికి, జీవనక్రియలన్నీ సక్రమంగా జరగటానికి, హార్మోన్లు, ఎంజైములు తయారవ టానికి, వాటి రవాణాకు, వాటివాటి విధుల నిర్వహణకు, శారీర రక్షణ యంత్రాంగానికి కావలసిన యాంటీబోడీలు ఉత్పత్తికీ, శక్తి ఉత్పత్తికీ, మాంసకృత్తులు అవసరం అవుతాయి. మాంసం గానీ, మాంసకృత్తులు కలిగిన ఇతర పప్పు ధాన్యాలు గానీ తగినంతగా మనం తీసుకో గలగాలి.
మనం ఆహారం తీసుకోగానే ముందుగా జలవిశ్లేషణ (Hydrolysis)జరుగుతుంది. ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో దీన్ని రసధాతువు ఏర్పడటంగా చెప్తారు. మన ఆహారంలోని ప్రొటీన్ పదార్ధాలు ఈ రసధాతువులో పెప్టైడ్లుగా మార్తాయి. తరువాత అమైనో ఆమ్లాలుగా విడిపోతాయి. ఈ అమైనో ఆమ్లాలు రక్తం ద్వారా శరీరంలోని ప్రతీ కణానికీ చేరతాయి. అక్కడి నుండి మాంసం, ఎముకలు, ఎముకల్లోని మజ్జ, చివరికి Vital Energy (శుక్రధాతువు)గా పరిణమిస్తాయి.
చిన్నపిల్లలకు 10గ్రాముల ప్రొటీన్ సరిపోతుంది. హైస్కూల్ స్థాయి వరకూ 19-34 గ్రాముల ప్రొటీన్ కావాల్సి ఉంటుంది. యవ్వనంలో 50గ్రాముల వరకూ కావాలి. పెద్దవాళ్ళకు వాళ్ళ బరువును బట్టి 80 కిలోల వరకూ ఇంకో 10గ్రాముల ప్రొటీన్ అవసరం కావచ్చు. గర్భవతులకు, పాలిచ్చే తల్లులకు మరికాస్త ప్రొటీన్ ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. ఇదంతా మాంసం ద్వారానే లభిస్తుందనుకోవటం పొరబాటు. శాకాహారం కూడా దీటుగానే ప్రొటీన్లను అందిస్తుంది.
100 గ్రాముల కందిపప్పులో 22.3గ్రా, పెసరపప్పులో 24.5 గ్రా, శనగపప్పులో 17.1 గ్రా, మినప్పప్పులో 24 గ్రా, సోయాలో 43.2 గ్రా, వేరుశనగ గింజల్లో 26.7 గ్రా. ప్రొటీన్లుంటాయి. మునగాకు, తోటకూర, పుదీనా, మెంతి ఆకు వీటిలో 7 గ్రా. వరకూ ప్రొటీన్లుంటాయి. యాలకులు:10.2గ్రా. మిరప కారం:15.9గ్రా, ధనియాలు: 14.1గ్రా, జీలకర్ర: 18.7గ్రా, మెంతులు:26.2గ్రా, వాము17.1గ్రా, నల్ల మిరియాలు11.5గ్రాముల ప్రొటీన్లున్నాయి. పాలు, పెరుగు, మజ్జిగ వీటిలో 3-4% ప్రోటీన్లుంటాయి. గొడ్డుమాంసం లాంటి పాలిచ్చే జంతువుల మాంసంలో కూడా ఎక్కువలో ఎక్కువ 30-36% ప్రోటీన్లే ఉంటాయి.
తక్కిన సుగంధ ద్రవ్యాలతో పోలిస్తే అల్లం వెల్లుల్లి మిశ్రమంలో ప్రొటీన్లు తక్కువ కాబట్టి, వాటికి ప్రాధాన్యత తగ్గించి తగుపాళ్లలో ధనియాలు, మెంతులు, మిరియాల్లాంటివి కలుపుకుంటే సమతుల్య ఆహార పదార్ధం తయారవుతుందన్నమాట. శాకాహారులు వంటకాలను కలగూరగా వండుకున్నట్టే, మాంసాన్ని కూడా కూరగాయలతోనూ ప్రొటీన్లు బాగా ఉన్న సుగంధ ద్రవ్యాలతోనూ కలిపి వండుకోవటం మంచి అలవాటు.
రోజువారీ భోజనంలో కూర, పప్పు, పచ్చడి, పులుసు(రసం), పెరుగు/మజ్జిగ ఇలా కనీసం నాలుగు రకాల వంటకాలు ఉన్నప్పుడు ప్రొటీన్లు తగినంతగా శరీరానికి అందుతాయి. తెలుగువారి శాకాహార విధానం శాస్త్రీయమైంది. ఇది 2,500 యేళ్ళ క్రితం చరక సుశ్రుతులు సూచించిన భోజన విధి! నలుగురున్న ఒక ఇంట్లో కిలో మాంసం వండితే గానీ కావల్సిన ప్రొటీన్లు అందవు. కలగూరగా అంటే, వివిధ కూరలమిశ్రమంగా వండినప్పుడు తక్కువ మాంసంతో ఎక్కువ ప్రొటీన్లను తీసుకోగలుగుతాము. విదేశీ వంటకాలకూ, మన వంటకాలకూ ఉన్న తేడా ఇదే!
ఇంకా ఉంది