Monday 31 August 2015

my interviews

బెజవాడ2విజయవాడ ఇంటర్వ్యూ

సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకు సప్తగిరి ఛానల్లో బెజవాడ2విజయవాడ పేరుతో ప్రసారం చేసిన నా ఇంటర్వ్యూ బెజవాడ చరిత్ర పైన ప్రసారం కానున్న వరుసలో మొదటిభాగం.