Friday 24 February 2017

మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖ వారి ఆహ్వానం

మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖ వారు శ్రీ ఆర్కాటు ప్రకాశరావు ధర్మనిథి ఉపన్యాసం కోసం ఆహ్వానించారు. 3-3-2017న విశ్వవిద్యాలయ రజతోత్సవ ప్రాంగణంలో సభ జరుగుతుంది. తెలుగు వారి ఆహార చరిత్ర గురించి ధర్మనిథి ఉపన్యాసం ఇస్తున్నాను. విశ్వ విద్యాలయం వారు అందరికీ ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు