Thursday 14 August 2014

“ఆహారవేదం” గ్రంథావిష్కరణఆగష్టు పదహారు ప్రొద్దున పది గంటలకు విజయవాడ హోటల్ ఐలాపురంలో నా “ఆహారవేదం” గ్రంథావిష్కరణ సభ జరుగుతుంది. తమకు ఇదే ఆహ్వానం